Home

There is more than meets the eye!

Wordt de wereld om ons heen steeds ongrijpbaarder? Zijn de media wel de kern van onze ‘mediamaatschappij’? Of spelen dynamische ontwikkelingen in de maatschappij de hoofdrol bij langzame of snelle veranderingen? Zeker is dat bij conflicten de media een actieve rol spelen. Daarom is in dergelijke gevallen de vraag gerechtvaardigd: ‘Hoe word ik meester over de media’?

Toch is het voor iedereen (bedrijven, instellingen, overheden) zaak bij elke voorgenomen verandering, en zeker bij elk onverhoopt conflict de veranderende contouren van de omgeving te beschouwen, en de drijvende krachten daarin. Alleen door analyse van de context kunnen we tot de kern van de zaak doordringen. Vaak gaat het erom het onzichtbare zichtbaar te maken.

Dit is wat ik in veel van mijn onderzoek doe: op basis van de geschiedenis van maatschappij, media en cultuur de dynamiek van het heden te duiden. En zo te concluderen wat er aan de hand is, welke factoren van belang zijn, om zo een schets te kunnen geven van de komende ontwikkelingen.

Op deze website kunt u zien wat ik in de afgelopen decennia zoal heb onderzocht en gepubliceerd, en waar ik nu zoal mee bezig ben.

Contact:

Email: hbeunders@gmail.com
Tel: +31 (0)20 6736299
Tel:  +31 (0)6 51843777