De banaliteit van het goede

de groene cover september23 september 2015, De Groene Amsterdammer

Na de foto van peuter Alan op het strand van Turkije sloeg vooral in Noordwest-Europa machteloosheid jegens de vluchtelingen om in mededogen en hulpbereidheid. Maar nu is het in Europa ieder voor zich. Leidt overdadige moed tot roekeloosheid?

Download this publication