De macht aan de burger, deel 2: kruistocht of carnaval? De deftigheid in het gedrang

groene_49_web2 december 2015, De Groene Amsterdammer

Geheel in lijn met de ‘participatiesamenleving’ die het kabinet-Rutte II voor ogen heeft, proberen talloze burgerplatforms de lokale democratie te revitaliseren. Maar de politiek doet er vooralsnog niets mee.

Download this publication