De macht aan de burger, deel 1: Amerika. ‘Overleg? Saai!’

groene saai editie4 november 2015, De Groene Amsterdammer

Vernieuwing van de democratie is onontkoombaar, maar te hoge verwachtingen kunnen omslaan in teleurstelling. Afgelopen zomer constateerde Henri Beunders in Amerika dat het politieke idee van de burgerbetrokkenheid weer terug is bij af.

Download this publication