Frustratie, vervreemding en verharding: de moderne media en onze kijk op de wereld

csm_2014-4_cover_smal_968a6aadae1 december 2014, Christen Democratische Verkenningen

Welke gevolgen hebben nieuwe media voor onze blik op de wereld om ons heen? Velen koesterden er hoge verwachtingen van. De wereld zou een dorp worden; een universeel gesprekscentrum waarin mensen van heel diverse achtergronden dichter tot elkaar zouden worden gebracht. Het tegendeel is echter waar. De dominante tendens die nieuwe media vooralsnog lijken te bewerkstelligen is de mentale terugkeer naar het nationale, regionale en lokale. Zo fungeert internet weliswaar als een razendsnelle ‘pizzakoerier’ van informatie voor de uitruil van goederen en diensten, maar niet als platform voor dialoog en wederzijds begrip.

Download this publication

De ontmaskering van onszelf

22 november 2012, De Groene Amsterdammer

De mens beschikt over steeds nieuwe communicatiemiddelen, maar genetisch blijft hij dezelfde, met dezelfde angsten en verlangens als de eerste homo sapiens. Bestreed men elkaar vroeger met pamfletten en kronieken, tegenwoordig zijn de sociale media de uitlaatklep.

Download this publication

Aristocratie van iedereen

21 juni 2012, De Groene Amsterdammer

Het actieve burgerschap bloeit. We wachten niet langer op de overheid, daar hebben we meer last dan profijt van. Steeds meer Nederlanders willen zichzelf beturen. ‘Hoera voor de actieve, naar autonomie strevende burger die hart heeft voor de buurt, en voor zichzelf’.

Download this publication

Archipel Nederland

16 juni 2011, De Groene Amsterdammer

Nederland kenmerkt zich niet meer door eenheid, maar door  verscheidenheid. Er is geen gedeelde moraal meer en iedereen vlucht naar  zijn eigen eilandje. Zeg me uw postcode en ik zal u zeggen wat u stemt.

Download this publication

Er is geen elite meer

24 februari 2011, De Groene Amsterdammer

De voorhoede van journalisten, schrijvers en kunstenaars heeft zich aangepast aan de commerciële mediacultuur. Wil een nieuwe culturele elite zich vormen, dan zal dat moeten gebeuren in isolement, ver weg van de media.

Download this publication

Wij zijn allen Neda

29 april 2010, De Groene Amsterdammer

Het succes van het ‘Neda-filmpje’, dat de Iraanse protesten samenvatte, laat scherp zien dat hoe door moedwil, misverstand en toeval een beeld  kan uitgroeien tot een onsterfelijk icoon. Net als de foto’s van Che en  Obama. We hebben zulke bevroren momenten nodig.

Download this publication

Fortuyn, Van Gogh, Hirsi Ali. Why the unholy trinity was driven out

2009, Journal of Violence, Mimesis, and Culture, Vol. 15/16

“Vulnerability” and “tolerance” are pretty vague notions. A lot of suggestions, images, and good intentions cling to them, while scientific clarity is virtually absent. The same goes for the Netherlands. Abroad, my country had the image of a tolerant, liberal, and free society, a place where things could be said and done that were forbidden elsewhere. So the question is: how on earth did this country turn into a battlefield due to a clash of civilizations almost overnight?

I will try to explain to you how and why in the past decades the Netherlands became so vulnerable that in 2002 a political revolt broke out quite unexpectedly, a revolt that lasted for years and still is not over yet. The crisis resulted in two people becoming victims of political killings, while a third had to flee the country. Because all three of these people were liberal individualists who criticized two types of religion—the political-cultural left, or “Red Church,” and fundamentalist Islam—I will refer to them as the unholy trinity, an unholy trinity that had to be exorcized to restore the peace.

Download this publication

Irak: Nederlandse media gijzelen zichzelf

1 december 2004, Internationale Spectator

De eigen nieuwsgaring door Nederlandse media in Irak staat in verhouding tot de hoeveelheid meningen, analyses, hoofdartikelen en columns als een dwerg tot een reus. Een wanverhouding dus. Met name op televisie wreekt zich deze wanverhouding. Het resultaat is namelijk dat de tv vooral beelden uitzendt die het binnenkrijgt van persbureaus of Al Jazeera of, helemaal gratis, van de kant van terroristen zelf die de camera graag hanteren in hun strijd. Het zijn vooral beelden van aanslagen, of van gegijzelde burgers van lidstaten van de Coalition of the Willing die hun regering smeken om in te gaan op de eisen van de gijzelnemers. Deze dubieuze emo-tv kan alleen maar het gevoel versterken dat Amerika, en Nederland ook, in een steeds uitzichtlozer oorlog is beland waaruit we zo snel mogelijk moeten terugtrekken.

Lees verder