Over mij

Op de bodem van de voormalige Zuyderzee – later bekend als de Noordoostpolder, en nu als Flevoland – ben ik geboren, in Emmeloord om precies te zijn, in het jaar 1953. Dit ‘handgemaakte’ nieuwe land was bedoeld als een, op de tekentafel uitgewerkt, toonbeeld van een smeltkroes van alle gewesten en gezindten van Nederland.

Misschien heeft die merkwaardige omgeving de interesse gewekt in de betrekkingen tussen mensen en groepen, en hun vaak onbekende achtergrond en geschiedenissen. Geschiedenis was verder niet erg populair in die streek in de jaren vijftig en zestig. Men wilde vooruit, er was ook veel horizon om naar te verlangen. Dat was ook het mooie: als de mensen met elkaar overweg moesten, hadden ze altijd een gemeenschappelijke toekomst. Dat hield de sfeer uitermate positief.

Waarom ik dan, in 1971, geschiedenis ging studeren in Amsterdam? Misschien omdat er in die polder nauwelijks geschiedenis was, maar dat ik toch geloofde dat er toch meer speelde achter al die propere huisdeuren en al die montere gezichten. ‘There’s Always more than meets the eye. There is always another story’, was en is een van mijn geliefde uitdrukkingen.

Vanaf eind jaren zeventig wisselden de bibliotheek en de journalistiek elkaar af. Haagsche Courant enkele jaren, tot ik besloot een proefschrift te schrijven. Onderwerp: de grote maatschappelijke en politieke strijd in de jaren twintig van de 20e eeuw over de bouw van een oorlogsvloot voor India. Heerlijke tijd, die ook blijvende inzichten opleverde in de onverwachte krachten die in sommige periodes zich kunnen breed maken in een samenleving.

Van 1984 tot 1990 werkte ik bij NRC Handelsblad, als buitenlandredacteur en later ook als onderzoeksjournalist. Veel in Azië, Midden-Oosten en Afrika rondgereisd. Ik leerde er o.a. deze waarheid: ‘het volk is overal’, de mensen willen overal min of meer hetzelfde, maar de omstandigheden verschillen nogal. Voor en tijdens ‘de Duitse Revolutie’ was ik correspondent in Oost-Berlijn, opwindende tijd, leerde er wat opstand en revolutie betekenen. En privé kreeg ik twee dochters en een zoon, niet minder revolutionair in het leven!

Sinds 1990 ben ik hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Ik bestudeer met name de wisselwerkingen tussen maatschappij, politiek, media en de conflicten die deze opleveren. Daarnaast ben ik Academic Director van de Postacademische Opleiding Dagbladjournalistiek (PDOJ). Zo blijven ‘de media’ deel uitmaken van mijn natuurlijke habitat, al zijn de mensen, de maatschappij en de internationale context als geheel belangrijker als het gaat om de vraag ‘wie beïnvloedt nu eigenlijk wie’?

Studeren, college geven, schrijven, het blijft voor mij de heilige drie-eenheid van mijn bestaan. Kennis van de moderne geschiedenis, goed rondkijken in het heden, zoekend naar de veranderingen in de omgeving en in de motieven van mensen. Het levert altijd boeiende inzichten op waar ik zelf veel aan heb, en anderen hoop ik ook.

Als hoogleraar wordt mijn expertise zoal gevraagd op de volgende gebieden:

  • Openbaar bestuur in een veranderende samenleving (mediamaatschappij)
  • Politie, Openbaar Ministerie, Rechterlijke macht & maatschappij en media
  • Conflicten op het gebied van cultuur, zoals vrijheid van meningsuiting, censuur en omstreden uitingen in woord, geschrift en kunst
  • De politieke mobilisatie van burgers m.b.v. media en acties voor welk doel ook

Henri Beunders op Wikipedia