De Balkan, bedacht en bezocht. Reis door Albanië en omstreken

NBD Biblion – 2015  cover balkanboek

Anno 2015 is Albanië al bijna tien jaar aspirant-lid van de EU. En toch klinken Ouagadougou of Timboektoe intussen vertrouwder dan Tirana of Gjirokaster. En positiever ook wellicht. En dat is de reden dat ik er wel eens een kijkje wilde nemen. Waardoor wordt ons beeld van een land meer bepaald? Door alle verhalen die we er, ooit, over hebben gehoord, gelezen en gezien? Of door de feiten van het nieuws, de interpretatie door de geschiedschrijving, de ambities van de huidige politiek, zoals van de Europese Unie?

Download this publication:

Good morning, Africa!

NBD Biblion – 2014

Afrika is een nog groter continent dan menigeen denkt. India, China, Europa en de VS passen er moeiteloos in. De vraag is of ‘Afrika’ wel bestaat, zo divers als het is. Sommigen zeggen dat migratie het enige gemeenschappelijke kenmerk is. Migratie op de fiets door zuidelijk Afrika: dat is wat ik heb gedaan. Van Nairobi naar Kaapstad, door Kenia, Tanzania, Malawi, Zambia, Botswana, Namibië en Zuid-Afrika. Dat betekende fietsen door steppen, door maisvelden, door vlaktes, door woestijnen en uiteindelijk door de citrus- en wijngaarden van Zuid-Afrika, 6.500 kilometer lang. Tijdens deze tocht heb ik foto’s genomen, en gedachten opgeschreven. U vindt ze tezamen in dit boek.

Download this publication:

Pers en Politie in Amsterdam

Bas Lubberhuizen – 2010

Politieagenten en journalisten hebben veel gemeen. Ze willen beiden onrecht aan het licht brengen, en de waarheid ook. Aan de andere kant: de politie kan de media informatie onthouden of zelfs een krant of tv-zender sluiten. De pers kan de publieke opinie bewerken en aan haar kant krijgen. En tegen een publieke opinie kan, als het er op aan komt, geen ‘sterke arm’ op. Beunders beschrijft hoe de twee functies zich sinds 1848 hebben ontwikkeld en wat dat betekende voor hun onderlinge verhouding. Dat levert een fascinerende geschiedenis op, want juist in Amsterdam, waar de publieke opinie altijd wat luider wordt verwoord dan elders, leven de twee beroepsgroepen soms op gespannen voet met elkaar.

Tien opmerkelijke, historische zaken belichten de praktijk, waaronder: het Palingoproer (1886), de verdwijning van Jopie de Nigtere (1939), de Februaristaking (1941) en de Japanse koffermoord (1965). Ze worden geschreven door enkele co-auteurs, onder wie Marcella van der Weg.

Download this publication:

From Exaltation to Exorcism

Forthcoming – 2009

In this special collection of essays, written during the past 15 years, a remarkable scetch is given of all the socio-cultural dynamics that led to the turmoil of the ‘Revolt of the People’ in 2002 and beyond. Despite efforts to exorcize the sacrligeous voices – Fortuyn Van Gogh, Hirsi Ali and now perhaps Wilders? – who embodied this revolt, the once thought to be so solid consensus (draagvlak) based framework of Dutch culture, politics and arts seems to be irreversibly shaken.

Download this publication:

De virtuele lont in het kruidvat

Erasmus Universiteit – 2008

Welke rol spelen oude en nieuwe media in de mobilisatie van protest van burgers? Is er een wezenlijk verschil tussen de mechanismen van het ontstaan, mobilisatie en succes van protestbewegingen tegen overheidsbeleid in het huidige internettijdperk en de wereld waarin de klassieke media – krant, radio, televisie, weekblad – domineerden? In deze studie, aan de hand van case studies, wordt betoogd dat het vooral de angst voor en onbekendheid met de nieuwe media en communicatiemiddelen – internet, gsm bv – is die zorgen voor ‘strategic surprises’ over de erupties van protest. De studie sluit af met aanbevelingen over de vraag hoe om te gaan met via de nieuwe communicatiemedia op gang gebrachte vormen van protest.

Download this publication:

Publieke tranen

Uitgeverij Contact – 2002

Emoties zijn zichtbaarder dan ooit. Ze worden niet meer in stilte verwerkt maar openlijk, vaak met (vele) anderen. Waarom worden steeds meer publieke tranen geplengd? Is het spel of ernst? Waarom is de ‘emo-factor’ zo’n grote rol gaan spelen in de maatschappij? En waarom lijkt het eens zo burgerlijk en beheerste Nederland sinds de jaren ’90 ‘kampioen-emotie’ te zijn geworden?

Download this publication

Lees verder

Wat je ziet ben je zelf

Prometheus – 2000

De èchte fans reden eind 1999 naar Almere en vergaapten zich aan een meterslange schutting. En wie zich stiekem geneerde voor zijn interesse, keek veilig thuis naar de afvalrace om een kwart miljoen. Wat zegt de populariteit van het programma Big Brother – de wereldprimeur van Endemol – over onze maatschappij en over onszelf? In de laatste decennia is de geborgenheid weggevallen. Bureaucratisering en disciplinering zijn toegenomen; burgers voelen zich verlaten door de overheid, en worden op zichzelf teruggeworpen. Dit heeft geleid tot een wanhopige zoektocht naar de zin van het bestaan, naar nieuwe grenzen, naar nieuwe kicks en uitdagingen.

Download this publication

De verbeelding van de wereld. De wereld van verbeelding

Uitgeverij Jan Mets, Amsterdam – 1998

Er lijkt geen ontkomen meer aan. Op de rand van deze eeuw is de mens een mediamens geworden. We worden permanent omringd, zo niet overstroomd door audiovisuele indrukken van buitenaf, over heden en verleden, die met een druk op de kop hoorbaar en zichtbaar kunnen worden. Wat betekent deze visualisering van de wereld voor ons bewustzijn en voor de maatschappij waarin we leven. Deze bundel essays heeft dit thema als onderwerp.

Download this publication

De strijd om het beeld: over de behoefte aan censuur

VUGA Uitgeverij B.V. – 1994

Dit essay uit 1994 bespreekt de groeiende onvrede in de maatschappij, een toenemende behoefte bevrijd te worden van andermans vrijheid, een allengs luider klinkende roep om censuur. Het zichtbaarst is deze onvrede op straat, in graffiti en racistische leuzen, in vernieling van door de overheid geplaatste objecten van kunst en cultuur, en in het inschakelen van de rechter om allerhande voorgenomen of geuite creativiteit te verbieden.

Download this publication:

Lees verder